Bevægelse

Transformation af en given objektets struktur og position i et metrisk Grid. Med Augmented
Reality-teknologien kan et klingende objekts transformation af struktur og position erfares som en
bevægelse gennem AR rummet. Bevægelse og transformation er altså to sider af samme mønt,
ligesom tid og rum i nogen forstand er i fysik.

...
Fra matematik kender vi de almindelige geometriske operatører som Rotation og Translation (de
rigide bevægelser) samt Refleksion (sammensat bevægelse). Fra den mere abstrakte matematik
kender vi til vektorberegning, som Addition, Multiplikation og Skalering af vektorer.

...
Fra musik kender vi f.eks. til Transposition, Retvending, Omvending, Spejlvending, Augmentation,
Diminuation osv.. Samlet set er alle ovenstående operatører eller modifikatorer; basalt blot et
matematisk argument (enkeltleddet) eller et matematisk forhold (flerleddet).

Bevægelses-Modifikatorer   (Transformationsteknikker)

Modifikatorer er matematiske argumenter eller forhold der transformerer et input til et output. Med
et katalog af disse teknikker,’et er det muligt at transformere et objekt til en ny struktur og position i
Grid’et (i AR-rummet). Udover de 25 teknikker, som jeg allerede har fundet, vil jeg samle et større
katalog af modifikatorer med inspiration fra de forskellige videnskaber.

.
Eksempler på egne bevægelses-modifikatorer: Zooms, Silhoutter, Stencils, Tint, Shade Expansion,
Implosion, Wavelengths, Nuances, Harmonic shelves, Wormholes osv..

.
Den virkelige styrke findes i de uendelige muligheder for at krydsforbinde argumenterne.