Perspektiv - Afstand

Ligesom ved billedeperspektivet kan et lyd-objekt udlægges med perspektivtegning inde et AR rum.
Nu da lyd ikke ændrer sig meget i perspektiv i den virkelige verden, har jeg valg at påtvinge
lydkilden perspektiver af rum, som direkte forholder sig til en bestemt transformations-teknik af
objektet. Transformation afslører altså en relation til en bestemt afstand i et fysiske rum eller grid.
Forskellen på bevægelse af lyd og lyd i perspektiv er, at perspektivet ikke har nogen ansats, noget
attack, men erfares kun som forflytning af klangfarve væk fra objektets frontperspektiv langs
dybdelinjer bevægende sig mod et forsvindingspunkt.

Skærmbillede 2019-02-15 kl. 01.18.49
Skærmbillede 2019-02-15 kl. 01.19.04

  Et perspektiv på samme objekt:

De fleste ser dominanten (G-treklang) som en lineær flytning af tonika (C-treklang). Det er mere
korrekt at sige at samme identitet bliver afspillet i et hurtigere eller højere frekvensleje, altså en
skalering. Grunden til at vi snydes, er ved den måde som klaveret er opbygget på, der ser de to ud
som ens, men nej, Der er faktisk både anvendt skalering og flytning/oversættelse.

Skærmbillede 2019-02-15 kl. 01.19.31

Derfor er jeg interesseret i at undersøge hvordan denne flytning og skalering kan udforskes og
præciseres yderligere. For jeg vil prøve at opfatte ordet “flytning” helt ordret, som at det er en fysisk
bevægelse inde i et 3D-rum. Musiske objekter udlægges i AR i perspektiv i forhold til sin
transformation/flytning. Den sorte prik for enden af dybdelinjerne fra C-dur til G-dur er altså
forsvindingspunktet, som det hedder i perspektivtegning. En perspektivrækkefølge opstår ved
gentagne ensartede transformationer af et intervalkompleks.

...
Dur - akkorderne er kun brugt som et forklaringseksempel - ligesom ordet tonalitet, som mere skal
forståes som organisering af elementer i et relationsforhold. Jeg vil undersøge mange andre og
mindre sammenstillinger af frekvenser og deres mange transformationer.