Recycled Music

                                   Et nyt musisk dogmebegreb introduceres med Recycled Music

                                   “Kunstnerisk Gen/Op/Nedbrug” skaber nye æstetiske materialer fra et ældre originalt materiale.

Recycling(Genbrug) er når materialet genanvendes til samme formål.

 

Downcycling (Nedbrug) er bearbejdelse for at skabe nyt med lavere værdi end originalen.

 

Upcycling (Opbrug) er bearbejdelse for at skabe nyt med højere værdi end originalen.

 
 

Hvad er Recycled Music?
Det er Dogme musik, som på samme måde som Dogme-film opstiller regler for produktionen.
(Begrebet er opfundet af komponist Kristian Rymkier.)


Dogmer for Recycled Music:  


Dogme #1
Produktionen tager udgangspunkt i et allerede eksisterende værk, der på kreative måder først bliver dekonstrueret og herefter, nu som et genbrugs materiale, sammensættes til et nyt værk.  At genskabe værket i lyset af denne tid, med fokus på tidens teknologi, æstetik og etik.


Dogme #2

Forskellige særegne samt gængse kompositoriske teknikker må anvendes for at transformere originalværket.


Dogme #3

Eksisterende noder må omfortolkes f.eks ved at læse tonehøjden i andre nøgler/omvendte nøgler.


Dogme #4

Eksisterende rytmer må f.eksempelvis omfortolkes rytmisk ved at læse takten forlæns/baglæns.


Dogme #5

Nodepapiret må klippes i stykker og sammensættes på utallige måder.


Dogme #6

Teknologi, software må anvendes frit, for at blande originalt og nyt materiale sammen.

Listen to Examples of Recycled Music

Use Head Phones for 3D effect

Recycled Music Ex. 1

Fransk klavermusik recycles til ny nordisk klavermusik i 3Dlyd

 

Dogmet er at anvende alle Erik Saties noterede toner fra 1ére Gymnopédie til en ny komposition –Alt må vendes, drejes eller omtydes, læses baglæns eller forstås i andre nøgler. Takters rækkefølge må også permuteres. 

Dog med det for øre, at originalen skal kunne skimtes i det ny materiale.

Recycled Music Ex. 2

Fransk klavermusik recycles med bilens reallyde til en amalgam music

 

Dogmet er at anvende tidens teknologi til at recycle Erik Saties musik.

Dette gøres med en teknik kaldet Convolution, hvor lydbølgerne fra klaverlyden foldes ind over et sample

af en vinduesvisker.

Bilens hverdagslyde recycles til 3D lydbilleder

 

Binaurale optagelser fra bilens hverdag sættes sammen til et komplekst og naturtro 3D-lydbillede. Disse ‘Auto-phonographier’ er skabt med den nyeste 3D lydteknologi.