Recycled Music

                                   Et nyt musisk dogmebegreb introduceres med Recycled Music

                                   “Kunstnerisk Gen/Op/Nedbrug” skaber nye æstetiske materialer fra et ældre originalt materiale.

Recycling(Genbrug) er når materialet genanvendes til samme formål.

 

Downcycling (Nedbrug) er bearbejdelse for at skabe nyt med lavere værdi end originalen.

 

Upcycling (Opbrug) er bearbejdelse for at skabe nyt med højere værdi end originalen.

 
 

Hvad er Recycled Music?
Det er Dogme musik, som på samme måde som Dogme-film opstiller regler for produktionen.
(Begrebet er opfundet af komponist Kristian Rymkier.)


Dogmer for Recycled Music: 

Dogme #1
Produktionen tager udgangspunkt i et allerede eksisterende værk, der på kreative måder først bliver dekonstrueret og herefter, nu som et genbrugs materiale, sammensættes til et nyt værk.  At genskabe værket i lyset af denne tid, med fokus på tidens teknologi, æstetik og etik.


Dogme #2

Forskellige særegne samt gængse kompositoriske teknikker må anvendes for at transformere originalværket.


Dogme #3

Eksisterende noder må omfortolkes f.eks ved at læse tonehøjden i andre nøgler/omvendte nøgler.


Dogme #4

Eksisterende rytmer må f.eksempelvis omfortolkes rytmisk ved at læse takten forlæns/baglæns.


Dogme #5

Nodepapiret må klippes i stykker og sammensættes på utallige måder.


Dogme #6

Teknologi, software må anvendes frit, for at blande originalt og nyt materiale sammen.