Kontekst

Mit nuværende ståsted er en blanding af Gérard Pessons instrumentation og Morton Feldmans
Proustianske tilgang til form, med Boulez’s fantastiske artikel ‘Le système et L’idée’ i baghovedet.
Jeg har skrevet mig gennem flere stilarter, men har altid søgt efter en større kohærens i det moderne
musiks materiale. Jeg har med Open Music og System Teori videre forfulgt en søgen efter en
systemisk natur, for bedre at favne opgaven, at konstruere et validt system til anvendelse i moderne
kunstmusik. Messiaen har her været til stor inspiration. Men hele tiden søger jeg over mod den
spaciale perception af klang, så derfor har jeg logisk nok inkorporeret dette i min videre vej frem.

..

..

..
  1:1

Min ven og kollega Simon Steen Andersen har med stor succes arbejdet sig mod en fremgangsmåde,
han selv kalder 1:1 (en til en), hvor lyden sættes overfor sin visuelle partner eller repræsentation ; herfra kan et spil udfolde sig mellem de to. Jeg vil arbejde på samme vis, men hvor
mit 1:1 forbliver indenfor lydens domæne - ved at lade lydens partner være en lokation i et 3D-rum.
Herfra kan et spil udfoldes mellem lyd, transformation, lokation og hukommelse.
Så min idé supplerer Simon Steen Andersens teknik, men åbner et enormt fænomenologisk
spørgsmål omkring bevægelse, transformation, rum og tid.
Jeg supplerer også orkestreringens historie: For mit blik har den historiske bane for orkestrering af
lyd været en rejse i rum, fra et enkelt instrument, til flere ens instrumenter, til instrumentgrupper, til
orkestre, til højtalere og nu til VR og AR.
Mit projekt bidrager til en åben teori og praksis for at komponere musik for Rum og Perspektiv.