Grid

Et metrisk GRID er et euklidisk plan i 2D eller et euklidisk Rum i 3D og anvendes i praksis både som afstandsreference for trans-formationer af klange og som et “map” i et fysisk rum.

...
Musikken mappes/kortlægges fysisk i et 2D/3D rum i AR ved at placere en tone, en klang, et lydobjekt i gitterets metriske knudepunkter.

...
Et Grid kan ændres i sine strukturelle dimensioner i forhold til en ønsket Zoomkvantefisering; hel, halv-og kvarttoner osv., eller kan baseres helt på andre matematiske strukturer eller geometriske figurer såsom cirkler, trekanter, pyramider, samt påvirkes med tyngdefelter.

Skærmbillede 2019-02-15 kl. 00.25.41